Šta je SEO optimizacija i kako da budete prvi na Google-u?

SEO je neizostavan segment digitalnog marketinga jer predstavlja skup alata, strategija i tehnika koji optimizuju sadržaj, odnosno povećavaju njegovu vrednost u očima korisnika, zbog čega dolazi do boljeg rangiranja u Google pretrazi, tačnije u rezultatima organske, neplaćene pretrage.

SEO ili Search Engine Optimization je upravo ono što neki sajt dovodi na prvu stranu Google-a, a zašto je to važno?

Visoka pozicija u rezultatima pretrage je od ključne važnosti, jer retko koji korisnik u potrazi za rešenjem prelistava više od dve stranice Google pretrage. Zato je izuzetno bitno da se za odgovarajući upit, baš vaš sajt pojavi na prvoj stranici.

Konkurencija, ključne reči, korisničko iskustvo… samo su neki od termina koje često možete čuti u kontekstu SEO-a. To zaista i jesu ključni pojmovi na kojima se zasniva primena SEO tehnika, a u narednim redovima objašnjavamo i kako se “radi” SEO, odnosno kako biti prvi na Google-u.

Utvrđivanje komparativnih prednosti u odnosu na konkurenciju

Kreiranje SEO strategije počinje istraživanjem konkurencije. Čuvene ključne reči su svakako najvažnije, ali da biste znali kako treba da se pozicionirate i kako pravilno da kreirate sadržaj u koji ćete ubaciti te ključne reči, važno je da istražite konkurenciju.

Ideja je da na tržištu na kome poslujete proverite ko su vam konkurenti, kakve su njihove pozicije za ključne reči i šta je to što oni rade bolje, a šta lošije u odnosu na vas.

Važno je uzeti u obzir njihovu ponudu, način na koji kreiraju CTA (Call to action), odnosno poziv na akciju, ali i obratiti pažnju na strukturu njihovog sajta. Ukoliko već sad analizirate profil nekog konkurenta, razmislite – kako se osećate kao posetilac njegovog sajta?

Da li biste se lepo snašli u internet prodavnici koju vidite ili smatrate da je za korisnički doživljaj optimalno neko druge rešenje koje vaš konkurent nije primenio?

Upravo ovi odgovori mogu da vam pruže prave smernice u pogledu toga kako da počenete sa optimizacijom svog sajta i optimizujete ga bolje u odnosu na konkurenciju.

Razumevanje ciljne grupe i njihovog ponašanja

Optimizacija sajta za Google pretraživač zahteva da se uzmu u obzir kriterijumi samog pretraživača (najčešće Google-a), ali imajte u vidu da Google kao glavni cilj ima zadovoljenje potreba korisnika, što znači da u krajnjoj liniji samom korisniku treba da pružite neku realnu vrednost, da bi vas Google prepoznao kao relevantan izvor koji treba da se nađe među višim pozicijama u SERP-u (Search Engine Results Page), odnosno stranici rezultata pretrage.

Zato je važno da pažljivo i detaljno utvrdite koja je vaša ciljna grupa i šta su zaista potrebe ljudi kojima želite da prodate svoj proizvod ili uslugu.

Najbolje razumevanje se postiže analiziranjem i posmatranjem pripadnika vaše ciljne grupe i kreiranjem fiktivne persone kojoj ćete dodeliti sve karakteristike osobe koja bi koristila vaš proizvod/uslugu.

Na taj način ćete uvek imati model svog kupca/klijenta, a njih može da bude i više.

Nakon razgovora sa ljudima koji pripadaju vašoj ciljnoj grupi i istraživanja njihovih interesovanja, mnogo ćete bolje znati šta je to što treba da im ponudite na svom sajtu i naravno, na koji način da im to plasirate uz primenu SEO tehnika.

Poboljšanje korisničkog doživljaja (user experience-a)

Koliko ste puta odustali od istraživanja nekog sajta samo zato što vam sadržaj nije pregledan, elementi su loše raspoređeni, a vi ne možete da nađete odgovor na pitanje zbog koga ste taj sajt i posetili?

Ovo je samo znak da sajt na koji ovako reagujete ima veoma loš user experience, što znači da njegov sadržaj nije prilagođen korisniku.

Samo neki od kriterijuma dobrog user experience-a su preglednost elemenata, ponuđeno rešenje koje mora biti adekvatno istaknuto, bez da korisnik dugo traga za njim na sajtu, zatim brzina učitavanja stranica, “prijatna” kombinacija boja i oblika, način obraćanja korisniku, poziv na akciju, lako pristupačni kontakt podaci ili formulari za poručivanje itd.

Content strategija – planiranje sadržaja

Content strategija, odnosno planiranje sadržaja je jedan od najkompleksnijih koraka kada je SEO u pitanju. Planiranje sadržaja dolazi nakon utvrđivanja strukture sajta, odnosno definisanja kategorizacije proizvoda i usluga, kao i blog sekcije ili magazina.

Samo struktuiranje sajta zahteva značajnu posvećenost i istraživanje, ali kada vam SEO eksperti odrede optimalnu strukturu, prelazi se na izradu sadržaja koji će tu strukturu i popuniti.

Na bazi istraženih ključnih reči za svaku od stranica, planira se šta će se gde nalaziti, kako će izgledati pozivi na akciju, koliko će dugi tekstovi na stranicama biti, kako će izgledati blog sekcija.

Sav sadržaj se optimizuje prema najtraženijim ključnim rečima, nakon čega su stranice spremne za indeksiranje i osvajanje svojih pozicija u pretrazi.

Građenje autoriteta sadržaja

Google postaje sve “pametniji”, a odavno mu nije dovoljan samo kvalitet sadržaja na jednom sajtu, već u velikoj meri “posmatra” i to šta drugi misle o vama.

Jedan od načina za građenje autoriteta sajta se odnosi na link Building, SEO aktivnost koja potpada pod Off Page SEO, što podrazumeva građenje SEO vrednosti sajta preko linkova koji vode ka vašem sajtu, a koje drugi sajtovi sa autoritetom (odnosno dobrim domen rejtingom) postavljaju na svojim stranicama. To je odličan znak za Google da vaš sadržaj i drugi preporučuju kao relevantan.

On Page SEO, Off Page SEO i tehnički SEO – u čemu je razlika?

Kada je SEO u pitanju, važno je razlikovati On Page i Off Page SEO Optimizacija.

On Page SEO se odnosi na sve one mere koje možete preduzeti direktno na samom sajtu, u cilju poboljšanja i bolje optimizacije sadržaja. To podrazumeva optimizaciju sadržaja prema ključnim rečima, pravilnu implementaciju heading strukture (naslova, odnosno H-tagova), optimizaciju meta opisa, SEO title-ova, URL strukture, samih linkova unutar sajta itd.

Off Page SEO se odnosi na spoljne faktore, tačnije na sve ono što se dešava van vašeg sajta, a utiče na njegovo rangiranje u rezultatima pretrage. To podrazumeva prvenstveno backlink-ove koji se kreiraju prethodno pomenutom link building strategijom, kao i drugim aktivnostima kao što su prisustvo na društvenim rmežama i svim onim kanalima komunikacije koji mogu dovesti korisnika na vaš sajt.

Optimizacija sadržaja za pretraživače je kompleksan posao koji zahteva vreme. Nijedna SEO strategija ne donosi rezultate preko noći, jer je SEO dugoročan proces, ali kada se jednom organski dobro pozicionirate zahvaljujući kvalitetnoj optimizaciji, videćete koliko vredi uložiti u izradu čitave SEO strategije i njenu implementaciju.