adnea oglasavanje preko interneta

Oglašavanje nikada nije bilo jeftinije

Oglašavanje na društvenim mrežama kako i zašto?

Jedna stvar mora odmah da vam bude jasna. Oglašavanje NIKADA u istoriji svog postojanja nije bilo JEFTINIJE, a razlog tome je prisutnost brojnih online marketing kanala u vidu društvenih mreža, pre svega, Facebook-a i Instagram-a kao i Google oglašavanja.

Da bi ste upoznali ljude sa postojanjem vaše firme, proizvodima i uslugama koje pružate, morate da se oglašavate i budete prisutni na internetu.

Postoje različiti načini na koje to možete da uradite.

Besplatno oglašavanje

Uvek postoje načini na koje možete besplatno da javite ljudima da postojite. To je prijavljivanje (upisivanje) na liste kompanija u vašem gradu, delatnosti, samostalno vođenje stranica (profila) na društvenim mrežama, deljenje sadržaja po grupama na društvenim mrežama, učestvovanje u nekim organizovanim druženjima, posećivanje događaja i slično.

I ovo je super i svakako treba iskoristiti jer se i na taj način postižu određeni rezultati, makar bili i minimalni.

Tradicionalno oglašavanje

Tradicionalno oglašavanje podrazumeva reklamiranje i brendiranje kroz „tradicionalne medije“ i alate za oglašavanje i pod tim se danas podvodi TV, radio, flajeri, katalozi, brošure, promo materijali različitih tipova (olovke, kalendari..) itd.

Tradicionalno oglašavanje svakako radi posao za neke delatnosti, ali je i dalje skupo i rezultati ne mogu precizno da se izmere, a mimo toga nije moguće ni targetiranje specifične grupe korisnika/kupaca na osnovu brojnih kriterijuma kao kod Facebook-a na primer. Pored toga ovu vrstu oglašavanja, u većini slučajeva, sebi mogu da priušte samo velike kompanije ako se uzme u obzir cena po sekundi video reklame u udarnom terminu na televizijskom programu pomnoženu sa brojem emitovanja. Cifre zaista mogu da budu nezamislive većini malih firmi koje tek ulaze na tržište.

Praksa pokazuje da danas u principu samo već tržišno pozicionirane kompanije koriste ove skuplje metode oglašavanja putem TV stanica i da to upotrebljavaju za građenje svog brenda.

Internet – digitalno oglašavanje

Savremen i užurban način života je doveo do toga da su ljudi više na kompjuterima, telefonima i da većina mlađe populacije, takozvani Milenijalci ne gledaju TV niti slušaju radio. Ako i slušaju to je uz posao ili u autu gde nemaju kapaciteta ni zainteresovanosti da se posvete i obrate pažnju na oglasnu poruku koja im se plasira putem tog medija.

Digitalno oglašavanje predstavlja efikasan i dugoročno isplativ oblik oglašavanja koji daje rezultate na duge staze. Čak se i uz minimalna novčana ulaganja mogu ostvariti određeni rezultati u vidu povećanja obima prodaje u nekom procentu ili se može, na primer skrenuti pažnja na poslovanje vaše firme ciljnoj publici.

Digitalno oglašavanje je online oblik oglašavanja koji podrazumeva distribuciju vašeg sadržaja bez obzira da li se radi o multimedijalnim reklamama, sadržaju informativnog karaktera ili nekog drugog oblika koji želite promovisati kroz online marketing kanale.

Društvene mreže, Facebook i Instagram, su krenule da preuzimaju primat u oglašavanju pored Google-a koji je i dalje najjača platforma za oglašavanje.

Povrat novca u oglašavanju na internetu često ide i preko 10x na uložena sredstva

Činjenica je da danas ko nema profil/stranicu na društvenim mrežama i sajt kao da ni ne postoji. To je u ovo vreme postalo normalno i nešto što se podrazumeva, jer na osnovu toga klijenti procenjuju vaš kredibilitet. Vaš sajt i vaše društvene mreže vam dođu kao vaša biznis lična karta na osnovu koje se procenjuje koliko ste ozbiljni.

Suština je, da na kraju krajeva, džaba vam što imate i najbolji proizvod na svetu, kada niko za njega ne zna. Oglasite se, i upoznajte veliki broj ljudi da postojite i da ste tu na njihovoj usluzi.