ADNEA

Analiza i postavljanje strategije

Da bismo znali kuda idemo, moramo da znamo gde hoćemo da stignemo.

Moramo da znamo gde smo sada, i gde želimo da budemo.

Kada znamo šta nam je cilj, onda biramo puteve i alate koji će nas do tog cilja dovesti.

Prvi korak uvek je analiza trenutnog stanja, analiza konkurencije, analiza sektora i svega što nam je potrebno da steknemo realnu sliku o sadašnjoj poziciji firme. Da vidimo koje su snage kompanije i kojim resursima firma raspolaže kako bismo mogli napraviti plan za unapređivanje.

Biti pristutan u digitalnom svetu jeste neophodno. Kada smo već tu, i ulažemo i vreme i novac, neophodno je da znamo šta radimo, kada radimo i zašto radimo.  Izrada strategije uzima sve to u obzir plus nas usmerava kako ćemo do tog cilja doći. U ovoj fazi se definišu kanali koji će se koristiti (digitalni ili tradicionalni),  vremenski okvir, budžet i sve ostalo što je neophodno da realizujemo definisani plan.

Ako vam je potrebna pomoć da lansirate vaše poslovanje na internetu ili ga unapredite, a niste sigurni tačno kako to da izvedete, AdNea je tu da vam pomogne.

Pišite nam ili nas pozovite.